ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

 

ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกและตอบคำถามถูกต้องที่ได้รับการสุ่มรางวัล จำนวน 3 ท่าน จุลสารตรวจสอบภายใน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ได้แก่

  1. คุณสริตา กำลูนเวสารัช ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
  2. คุณณัฐภัสสร ใจสุข สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  3. คุณอาสาฬ พีระกันทา คณะแพทยศาสตร์

สำหรับผู้โชคดีรอการติดต่อกลับจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560

(หมายเหตุ : การสุ่มรางวัลผู้โชคดี โดยกองบรรณาธิการถือเป็นมติที่สิ้นสุด)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ส่งคำตอบ ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ส่งคำตอบ ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ส่งคำตอบ ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2560 ได้แก่

1. คุณณัฐวดี หลวงอ่อนใจ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

2. คุณพรรณี แปงใจ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์

3. คุณชลลดา กองสุข คณะพยาบาลศาสตร์

สำหรับผู้โชคดีรอการติดต่อกลับจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 (หมายเหตุ การสุ่มรางวัลผู้โชคดี โดยกองบรรณาธิการถือเป็นมติที่สิ้นสุด)