พิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

พิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน บุคลากรเข้าร่วมงานทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  และพิธีดำหัวอธิการบดีประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.39 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย