เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 2

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 2

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 2 ( 2 ข้อ ) ส่งคำตอบภายในวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560 และจะประกาศชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็ปไซต์ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ส่งคำตอบได้ ที่นี้ >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc1sX8H6LmBKu_9NRbLSSn3-wLfJme1h5gJabjpr5e3oFNwA/viewform