Version
Categories
Download4
Size806.27 KB
Create Dateมกราคม 24, 2018
Last Updatedมิถุนายน 21, 2018
Play List

หนังสือศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน

- หนังสือแจ้งเข้าตรวจสอบภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561

- รายงานผลการตรวจสอบภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561

- ชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561