เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 3 ( 2 ข้อ ) สามารถส่งคำตอบในระบบออนไลน์ภายในวันที่ที่ 28 กรกฎาคม 2560 และประกาศผู้โชคดีในระบบออนไลน์ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ส่งคำตอบได้ ที่นี้ >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3zK1D4yvIyquoK4xbnaIeP03L8e8Ko73pyc_NG_eUnpwWiw/viewform