ข่าวสารกิจกรรม

รายงานข่าวสารภายในสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือเวียน

อัพเดทภาพกิจกรรมภายในสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ฯ

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน อัพเดทล่าสุด

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน เลขที่ตำแหน่ง E370009 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา นั้น...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ปิดรับสมัครงาน

ตามที่สำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ตำแหน่งแลขที่ E370009 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคา – 8 มิถุนายน 2561 ขณะนี้ครบกำหนดเวลาของการรับสมัครงานแล้ว สำนักงานการตรวจสอบภายในจึงขอปิดการรับสมัครงานดังกล่าว...
รายละเอียดเพิ่มเติม

เกมส์ตอบคำถามจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 2

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 2 สามารถส่งคำตอบในระบบออนไลน์ภายในวันที่ที่ 29 มิถุุนายน 2561 และประกาศผู้โชคดีในระบบออนไลน์ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ส่งคำตอบได้ ที่นี้...
รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ ” การประเมินผลเพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 “

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการสัมมนาการประเมินผลเพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายในของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 ในวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปานวิมาน สปา รีสอร์ท ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์)

สำนักงานการตรวจสอบภายในจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์ หรือ Dafodil) เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค โดยบุคลากรสำนักงานการตรวจสอบภายในร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน บุคลากรเข้าร่วมงานทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  และพิธีดำหัวอธิการบดีประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.3 ...
อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจสอบคณะการสื่อสารมวลชน

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมปิดตรวจ เพื่อบรรยายสรุปข้อตรวจพบจากการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่คณะการสื่ ...
อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจสอบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมปิดตรวจ เพื่อบรรยายสรุปข้อตรวจพบจากการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่วิทยาลัยศ ...
อ่านเพิ่มเติม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน เลขที่ตำแหน่ง E370009 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท จำนวน 1 ...
อ่านเพิ่มเติม

ปิดรับสมัครงาน

ตามที่สำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ตำแหน่งแลขที่ E370009 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคา – 8 มิถุนายน 2561 ขณะนี้ครบกำหนดเวลาของการรับสมัครงานแล้ว สำนักงานการตรวจสอบภาย ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคค      เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน เลขที่ตำแหน่ง E370009 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บ ...
อ่านเพิ่มเติม

รายงานแผน / ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานแผน / ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่นี้ >>> https://goo.gl/ALZd6F ...
อ่านเพิ่มเติม
/ หนังสือเวียน

การจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ทุกแหล่งเงิน)

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ตามหนังสือที่ ศธ 6391(1)/ว 2104 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560  เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ...
อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 6391(1)/ว 1771 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ...
อ่านเพิ่มเติม

เกมส์ตอบคำถามจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 2

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 2 สามารถส่งคำตอบในระบบออนไลน์ภายในวันที่ที่ 29 มิถุุนายน 2561 และประกาศผู้โชคดีในระบบออนไลน์ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ส่งคำตอบได้ ที่นี้ >>>  h ...
อ่านเพิ่มเติม

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 2 เล่มที่ 2

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วก ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561

ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2561 จะได้รับ ร่มพับกัน UV จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1. คุณอรทัย อินต๊ะใจ คณะวิทยาศาสตร์ 2. คุณวัชราภรณ์ ม่วงเข ...
อ่านเพิ่มเติม

เกมส์ตอบคำถามจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1 สามารถส่งคำตอบในระบบออนไลน์ภายในวันที่ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผู้โชคดีในระบบออนไลน์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งคำตอบได้ ที่นี้ >>&g ...
อ่านเพิ่มเติม

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 2 เล่มที่ 1

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วก ...
อ่านเพิ่มเติม