ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ตำแหน่งเลขที่ EP370001 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ สามารถสมัครงานผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) http://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารและธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 053-943109