เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 2 สามารถส่งคำตอบในระบบออนไลน์ภายในวันที่ที่ 29 มิถุุนายน 2561 และประกาศผู้โชคดีในระบบออนไลน์ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ส่งคำตอบได้ ที่นี้ >>>  https://goo.gl/upaMez